НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ"

 


Рівненська обласна
громадська організація
«За чисте довкілля» зареєстрована
Управлінням юстиції

в Рівненській області
21 квітня 1998 року
(свідоцтво №140)
Ідентифікаційний код
№ 25321219.


Основною метою діяльності ГО «За чисте довкілля» є захист спільних, еколого-соціальних інтересів об’єднання громадян, поліпшення стану довкілля.

Діяльність РОГО «За чисте довкілля» направлена на співробітництво з центральними та місцевими органами влади і самоврядування, міжнародними організаціями, іншими громадськими організаціями та громадами щодо охорони та захисту довкілля, а також розв‘язанню соціально-економічних та екологічних проблем України на місцевому рівні як частини глобальних екологічних проблем світу.

ГО «За чисте довкілля» проводить природоохоронні акції, інформаційну роботу з громадськістю для підвищення поінформованності суспільства з питань охорони довкілля, ознайомлення громадськості з можливостями застосування поновлюваних джерел енергії, сприяння захисту довкілля за допомогою раціонального використання енергії, екопросвіта студентів і громадян з питань стану навколишнього середовища, підвищення зацікавленості й участі громадськості у вирішенні проблем довкілля.

Громадська організація "За чисте докілля" крім практичної природоохоронної роботи активно займається поширенням інформації про стан довкілля, екологічні проблеми, використовує інформаційно-просвітницькі важелі - пресу, телебачення, радіо, інтернет, читає лекції, друкує і розповсюджує інформаційні матеріали, організовує семінари, конференції, сприяє формуванню нового природоохоронного менталітету, підвищенню рівня екологічної освіти і свідомості серед молоді і населення.

СТАТУТ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Рівненська обласна громадська організація “За чисте довкілля” є незалежною неприбутковою недержавною самокерованою громадською організацією, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, а також Статуту.
 • РОГО «За чисте довкілля» здійснює свою діяльність у тісному контакті з державними органами і громадськими організаціями, а також підтримує зв’язки з міжнародними та закордонними організаціями з питань, що входять до компетенції ГО.
 • Місце знаходження ГО - м. Рівне.
  Діяльність організації поширюється на територію Рівненської області.
 • ГО «За чисте довкілля» об’єднує на добровільних засадах громадян, громадські організації та трудові колективи підприємств та організацій, членство в ГО «За чисте довкілля» може бути індивідуальним та колективним.
 • Колективними членами ГО «За чисте довкілля» можуть бути громадські організації, трудові колективипідприємств, установ та організацій усіх форм власності, що визнають Статут і беруть участь в діяльності ГО.
 • Члени ГО «За чисте довкілля» сплачують вступні і щорічні членські внески у розмірах, що встановлюються Правлінням ГО «За чисте довкілля».
 • ГО «За чисте довкілля» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, штамп, печатку встановленого зразка з своїм найменуванням, які затверджуються Правлінням і реєструються в установленому порядку, може мати валютний рахунок.
 • Для забезпечення своєї діяльності ГО «За чисте довкілля» може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та майно.
 • ГО «За чисте довкілля»  веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку.
 

Свідоцтво реєстрації

 

 
 
 
Оперативна розробка вебсайтів
 

Make a free website with Yola