ПЕЛЛЕТИ - ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ПАЛИВО, АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ І ВУГІЛЛЮ

В умовах недостатнього забезпечення України власними енергетичними ресурсами, використання неліквідної деревини та відходів деревини стає одним із найбільш доступних, економних та перспективних альтернативних джерел енергоресурсів, зокрема для обігрівання приватних будинків та для комунальних підприємств. В Поліському краї, який багатий на ліси та має багато лісопильних та переробних підприємств, відходи від їх діяльності можна використовувати для виробництва пеллет.

Процес заготівлі та деревопереробки, як відомо, пов'язаний з величезними втратами деревини. На етапі заготівлі лісу відходи (пеньки, сучки, хвоя)  можуть досягати декількох десятків відсотків від початкового об'єму. Типова лісопилка перетворює близько 60% деревини в дошки, 12% при цьому йде в обпил, б% - в кінцеві обрізки і 22% - у горбиль і обрізки крайок.

Нині застосовується технологія спалювання тирси, тріски, старої деревини. Однак цей процес прямого використання відходів лісопиляння та деревообробки має ряд недоліків.

По-перше, для підвищення ефективності згоряння тирса і тріска повинні бути сухими, що вимагає додаткових технологічних процесів.

По-друге, потрібні великі площі, щоб складувати ці відходи. Причому поводитися з ними потрібно дуже обережно, адже свіжі тирса і тріска легко самозаймаються.

По-третє, дрібнофракційні деревні відходи економічно невигідно перевозити на відстані більше 20-40 км.

Виготовлення паливних гранул - хороша альтернатива прямому використанню деревних відходів у вигляді палива. Гранули виділяють більше тепла, ніж тирса і тріски, збільшуючи коефіцієнт корисної дії котелень, не вимагають великих складських площ і при зберіганні не самозаймаються. Сировиною для їх виготовлення можуть бути тирса, стружки, тріски, обрізки та інші відходи деревообробки. До складу пеллет також може входити торф, подрібнена деревна кора, та відходи сільськогосподарського виробництва.

Пеллети – екологічно чисте паливо

 

Екологічні показники пеллет поза конкуренцією. При спалюванні у викидах практично відсутня сірка, емісія вуглекислого газу нижча в 10-50 разів ніж в будь якого іншого виду палива. При спалювані деревних пеллет деревина звільняє стільки CO2, скільки прийняла під час росту (закритий вуглецевий обмін). При згорянні викопного пального, навпаки, звільняється вуглекислота, зібрана за мільйони років. А це веде до підвищення вмісту CO2 в атмосфері і, отже, до антропогенного парникового ефекту.

Поряд зі зменшенням викидів вуглекислоти при використанні як паливо деревних пеллет відбувається зменшення викиду двоокису (діоксину) сірки. А це в свою чергу призводить до зменшення кислотних дощів і до зниження загибелі лісу.

Ризик забруднення навколишнього середовища при транспортуванні нафтопродуктів (від пробоїн у нафтоналивних танкерах), від аварій на газопроводах, електростанціях, в тому числі на АЕС, при використанні пеллет повністю знімається. Зникає небезпека вибухів, аварій, витоку пального, шкідливих викидів від самозаймання. Вона просто мізерна в порівнянні з викопними видами палива.

Пеллети не схильні до самозаймання при підвищенні температури.

Пеллети як паливо

 

Теплотворна здатність деревних гранул становить 4,3-4,5 кВт / кг.
При спалюванні 1 тонни деревних гранул виділяється стільки ж енергії, скільки при спалюванні:

  • 1,6 тонн деревини,
  • 480 м3 газу,
  • 500 літрів дизельного палива або
  • 700 літрів мазуту.
При цьому деревні гранули набагато екологічніші від традиційного палива: у 10-50 разів нижче викиди вуглекислого газу, в 15-20 разів менше відходів золи ніж при спалюванні вугілля.

Витрати енергії на виробництво деревних гранул складають приблизно 3% від вмісту енергії, що набагато нижче витрат на отримання природного газу чи мазуту.

Зазвичай гранули використовуються для спалювання в домашніх камінних печах та опалювальних пристроях. Це печі з відкритим полум'ям, які встановлюються всередині приміщення і віддають тепло за рахунок теплового випромінювання або внаслідок конвекції. Саме цей тип теплового випромінювання вважається найбільш комфортним для людини.

Нагрівальні пристрої, що працюють на деревних пеллетах, регулюються в автоматичному режимі. Єдиний недолік цих опалювальних систем в тому, що необхідно періодично видаляти золу. Зате її можна не викидати і використовувати як добриво - гранули виробляються без хімічних закріплювачів під високим тиском.
 

ВИКОРИСТОВУЮЧИ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО, ЗБЕРІГАЄМО ЧИСТИМ ДОВКІЛЛЯ

 

Проблеми, пов’язані зі збереженням генетичного фонду нації та зміцненням здоров’я, в умовах сучасного деградованого довкілля вимагають докорінної зміни підходів до охорони довкілля як з боку держав так і всієї світової спільноти. Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнів в тому, що забруднення оточуючого довкілля веде до втрати нашого здоров’я. Можна поставити діагноз вашого стану здоров’я дізнавшись: яким повітрям дихаєте, яку воду п’єте, які продукти споживаєте. Забруднення атмосфери, в значній мірі, позначається на здоров’ї людини, адже дихання – це основа життєдіяльності любого організму. Стверджують, що людина може прожити без їжі п’ять неділь, без води – п’ять днів, а без повітря – лише п’ять хвилин. Якби наші органи дихання не мали б властивості самоочищатись, вони б забруднились за декілька днів і житель сучасного великого міста загинув би від задухи.

В життєдіяльності людини головну роль виконує кисень, вуглекислий газ та азот – в природі безперервно здійснюється їх круговорот, підтримуючи постійний склад повітря. Але широке розповсюдження різних технологічних процесів, пов’язаних з спалюванням палива, розвитком хімічної, металургійної галузей промисловості з однієї сторони та знищення великих лісних масивів – з другої, приводять до порушення співвідношення газів в складі атмосфери. Джерелом глобального забруднення повітряного середовища і надалі залишаються продукти спалювання вугілля і нафти. Утворюється велика кількість токсичних речовин, серед яких основними є оксид вуглецю, оксиди азоту та сірки. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері на протязі останніх ста літ невпинно зростає і досягла граничного рівня. Сьогодні використовується велетенська кількість нафти, а значне розширення використання транспортних засобів збільшить цю потребу до 2020 року ще втричі.Тільки один автомобіль, який споживає за рік 2 т бензину, викидає в повітря 700 кг СО.

Загроза забруднення атмосфери вуглекислим газом полягає не тільки в прямій негативній дії на організм людини. Вуглекислий газ має властивість пропускати короткохвильову і затримувати довгохвильову сонячну радіацію. Це викликає так званий парниковий ефект, що призводить до підвищення температури та зміни клімату на землі.

Склалась парадоксальна ситуація. При спалюванні палива людина стала насичувати атмосферу вуглекислим газом. Здавалось б, виникла можливість дати рослинам шляхом фотосинтезу засвоювати цей газ і збагачувати атмосферу киснем. В дійсності спостерігається інша картина. Значна частина додаткового вуглекислого газу залишається в атмосфері, від чого затримується ультрафіолетове опромінення, уповільнюється фотосинтез. Рослини, дерева хворіють, втрачають листя і гинуть. Світова статистика доводить, що на всій планеті відбуваються інтенсивні процеси деградації довкілля, а, водночас, триває руйнівна дія цих процесів на здоров’я людини. Нам потрібен новий моральний орієнтир, оснований на принципах задоволення потреб людини без шкоди для навколишнього світу. Треба замінити економіку, засновану на використанні добутого палива, на економіку, що ґрунтується на використанні сонячної енергії, енергії вітру, впровадження нових технологій з використанням альтернативних видів палива.

Шляхом для вирішення цих масштабних екологічних проблем є створення енергетики, що працює на альтернативних видах палива. Одним із видів такого палива є деревні пеллети – паливні гранули, спресовані під високим тиском, що виготовляється з відходів деревини. Екологічні показники пеллет поза конкуренцією. Деревні пеллети мають високу конкурентоспроможність в порівнянні з іншими видами палива. 

 
 
 
Оперативна розробка вебсайтів
 

Make a free website with Yola